คอร์ส SBA By KKUIC คืออะไร?

สถาบันพัฒนานักธุรกิจยุคใหม่ SBA (Smart Bussiness Academy) คือคอร์สที่ช่วยเสริมสร้าง ความรู้และแนวคิดสำคัญ แบบสร้างสรรค์ในทุกด้านของการทำธุรกิจยุคใหม่ พร้อมไปกับการเพิ่มพูนศักยภาพที่นักธุรกิจยุคใหม่ทุกคน “จำเป็น” ต้องมี

คอร์ส SBA จัดทำโดยใคร?

เฟสบุ๊คแฟนเพจ SBA Smart Business Academy ร่วมมือกับ คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUIC)

ภารกิจของโปรเจค SBA คืออะไร?

“สร้างโอกาสให้นักธุรกิจภูมิภาค ได้เข้าเรียนในหลักสูตรคุณภาพ ด้วยราคาที่ไม่แพง”

“ส่งเสริมให้นักธุรกิจในภาคอีสาน รู้จักและช่วยเหลือกัน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ก้าวทันนักธุรกิจทั่วโลก”

สถานที่จัดคอร์สอบรมอยู่ที่ไหน?

ตึกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น Google Maps

ระยะเวลาของคอร์ส เรียนวันไหนบ้าง? เริ่มและสิ้นสุดเมื่อไหร่?

หลักสูตร 4 เดือน (17 พฤษจิกายน – 16 กุมภาพันธ์ 2562) เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกๆ วันเสาร์ เรียนทั้งหมด 13 ครั้ง บวกกับ กิจกรรมนอกสถานที่ 2 ครั้ง

จำนวนผู้เข้าอบรม? ผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มไหน?

นักธุรกิจและผู้ประกอบการในภาคอีสาน จากหลากหลายสาขาอาชีพ จำนวน 100 ท่าน

มี topics อะไรน่าสนใจบ้าง?

Startup Talk, Tech Talk, Money Talk, Marketing Talk, Creative Talk, Real Estate Talk, Inspire Talk, Thailand Talk, และอื่นๆ…

มี Speakers คนไหนบ้าง?

คุณ ยอด ชินสุภัคกุล / Wongnai
คุณ ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ / Cee
คุณ ชาตยา สุพรรณพงศ์ / บาร์บิคิว พลาซ่า
คุณ จิรัฐ บวรวัฒนะ / BNK48
ดร.ธรรม์ธีร์ สุภโชติรัตน์ / iTax
คุณ ทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ / Qualy
คุณ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย / CTV
คุณ ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร / DJ PK

และอื่นๆ อีกหลายท่าน เช็ค Speakers ทั้งหมด ได้ที่ sbabykku.com/speakers

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการเท่าไหร่?

55,000 ฿ ตลอดโครงการ