คุณจิรัฏฐ์ พรพาณิชย์พันธุ์

คุณจิรัฏฐ์ พรพาณิชย์พันธุ์

คุณจิรัฏฐ์ พรพาณิชย์พันธุ์

เจ้าพ่อแฟชั่น, ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Cheeze และบรรณาธิการบริหารหนังสือ Looker |