คุณ จิรัฐ บวรวัฒนะ

คุณ จิรัฐ บวรวัฒนะ

คุณ จิรัฐ บวรวัฒนะ

แห่ง BNK48 CEO บริษัท โรส อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (RAM) |