คุณ บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์

คุณ บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์

คุณ บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์

ดำรงตำแหน่ง Social Media Analyst ให้กับ Volcanic บริษัท Social media agency ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย |