คุณ ภัทร จึงกานต์กุล

คุณ ภัทร จึงกานต์กุล

คุณ ภัทร จึงกานต์กุล

ผู้ประกาศข่าวชื่อดังช่อง 7 |

ผู้ประกาศข่าวชื่อดังช่อง 7