ดร.โสภณ พรโชคชัย

ดร.โสภณ พรโชคชัย

ดร.โสภณ พรโชคชัย

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และ CEO บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส |