ภญ. โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (โซอี้)

ภญ. โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (โซอี้)

ภญ. โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (โซอี้)

เจ้าของธุรกิจผ้าพันคอแบรนด์ โซอี้สคาร์ฟ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ เจ้าของแฟนเพจ "โซอี้ Digital Shortcut : การตลาดออนไลน์" |