/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

ภญ. โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (โซอี้)

ภญ. โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (โซอี้)

ภญ. โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (โซอี้)

เจ้าของธุรกิจผ้าพันคอแบรนด์ โซอี้สคาร์ฟ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ เจ้าของแฟนเพจ "โซอี้ Digital Shortcut : การตลาดออนไลน์" |