คุณ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

คุณ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

คุณ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

ผู้บริหารบริษัท ช ทวีจำกัด (มหาชน) และ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด |